VPIS V ODBOJKARSKI KLUB ZREČE, WEILER VOLLEY ZREčE

Veseli nas, da je vaš otrok prepoznal ODBJKO za njemu priljubljen šport in da ste se skupaj odločili, da postane ravno z Weiler Volley Zreče aktivnejši na podorčju športa.

V odbojkarskem klub Zreče (Weiler Volley Zreče) se bomo potrudili, da bodo naši izkušeni trenerji tehnično približali šport vašemu otroku in mu ponudili vse, da se bo lahko dejavno vključil v veliko odbojkarsko družino #WeilerSportFamily.

Da bomo lahko vzpostavili dobro komunikacijo in da bomo vašega otroka lahko imeli v evidencah vas prosimo, da natančno izpolnite spodnji obrazec s podatki. Preden potrdite vnos bodite pozorni na dva vprašanja povsem levo spodaj, ki ju lahko odgovorite z dvema kljukicama ter nato potrdite vnos podatkov.

S strinjanjem s pogoji poslovanja tudi:

  • izjavljam, da želim postati član-ica  Odbojkarskega kluba Zreče (Weiler Volley Zreče) in da sprejemam Statut Odbojkarskega kluba Zreče (Weiler Volley Zreče) ter vse ostale akte društva in sem se pripravljen-a ravnati po njih; kot starš/skrbnik soglašam, da se otrok včlani v Odbojkarski klub Zreče (Weiler Volley Zreče), da vadi na lastno odgovornost, da bom poravnaval vadnebi prispevek ter v naprej dogovorjene obveznosti redno, da bom zagotavlja izpolnjevanje vseh zakonskih in področnih uredb v povezavi z obvladovanjem COVID  situacije (izpolnjevanje pogojev za preprečevanje in odkrivanje),  in hkrati dovoljujem obdelavo svojih vpisanih podatkov za izdajanje, vodenje in pošiljanje računov za članstvo in opravljene storitve, opominjanje neplačnikov in obveščanje o treningih, tekmovanjih ter ostalih dejavnostih društva;
  • izjavljam, da bom v vseh situacijah skrbel/a za dobro ime društva, da bom varoval/a integrito društva, ter da bom skrbno ravnal/a z vsemi intermini informacijami društva skladno z GDPR ter načeli poslovne skrivnosti. 
  • dovoljujem društvu zbiranje, obdelavo in uporabo otrokovih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je društvo dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1); dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnosti društva in vsebuje otrokove posnetke
Ime in priimek
E-pošta:
@
Datum rojstva:
Naslov (ulica in hišna št.)
Pošta (kraj bivanja)
Poštna številka
GSM (kontaktna št.)
Ime in priimek 1. starša (zakoniti zastopnik)
GSM 1. starša (zakonitega zastopnika)
E-pošta 1. starša (zakonitega zastopnika)
@
Zaposlitev 1. starša
Poklic 1. starša
Ime in priimek 2. starša (zakoniti zastopnik)
GSM 2. starša
E-pošta 2. starša
@
Zaposlitev 2. starša
Poklic 2. starša
EMŠO
Davčna številka
Registracijska številka (panožne zveze)
Št. osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
Veljavnost osebnega dokumenta
Št. zdravstvene izkaznice
Št. TRR
Šola
Razred
Razrednik
Opombe
Veljavnost zdravniškega potrdila
Zdravstvene težave (Bolezni, alergije ...)
Sorodniki v klubu/društvu
Da, strinjam se s in želim dostopati do weilervolley.spletni-portal.si kot registrirani uporabnik.